Wspieramy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną zarówno podczas bieżącej działalności organizacji, jak i w momentach kluczoych dla jej rozwoju, takich jak fuzje, przejęcia czy restrukturyzacje.

Wiemy, jak skutecznie projektować i wdrażać kampanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zarządzanie Reputacją

Komunikacja w procesie zmiany

Komunikacja wewnętrzna

CSR

Producent insuliny

Koordynacja biura prasowego, promocja nowej strategii biznesowej oraz bieżącej działalności operacyjnej

Kancelaria prawna

Pozycjonowanie eksperckie prawników oraz wsparcie komunikacyjne projektów prowadzonych przez kancelarię

Firma przemysłowa

Wsparcie w promocji B2B poprzez opracowanie multimedialnych referencji od kluczowych klientów

Forum biznesowe

Promocja wydarzenia w mediach, zarządzanie biurem prasowym oraz koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi

Producent chemii gosp.

Prowadzenie biura prasowego, pozycjonowanie eksperckie zarządu oraz komunikacja produktowa

Firma kurierska

Stworzenie nowej strony WWW oraz prowadzenie biura prasowego

Producent samolotów

Biuro prasowe oraz wsparcie komunikacji nowego produktu

Przewoźnik kolejowy

Organizacja wydarzeń dla mediów oraz prowadzenie biura prasowego

Producent sprzętu AGD

Obsługa mediów społecznościowych, przygotowanie raportu społecznego

Sieć sklepów spoż.

Wsparcie komunikacji w procesie podziału właścicielksiego

Grupa piwowarska

Wsparcie komunikacji produktowej dla czterech marek piwa

Towarzystwo ubezpieczeń

Koordynacja pracy biura prasowego oraz wsparcie komunikacyjne wprowadzania nowych produktów

Agencja reklamowa

Działania media relations

Globalny producent FCMG

Komunikacja korporacyjna oraz komunikacja inwestycji w Polsce

Sieć sklepów

Biuro prasowe

Grupa farmaceutyczna

Biuro prasowe oraz komunikacja korporacyjna

Producent okien

Biuro prasowe oraz wsparcie wydarzeń B2B

Firma wydobywcza

Wsparcie komunikacyjne działalności na polskim rynku

Firma homecare

Komunikacja korporacyjna, wsparcie działań na rynkach zagranicznych, szkolenia

Usługi finansowe

Biuro prasowe, pozycjonowanie eksperckie

Kompleksowo zarządzamy komunikacją kryzysową – opracowujemy procedury, koordynujemy działania sztabu kryzysowego, przygotowujemy oświadczenia i materiały prasowe.

Tworzymy i wdrażamy strategie odbudowy wizerunku po kryzysie. Prowadzimy praktyczne szkolenia kryzysowe, zawierające symulacje potencjalnych negatywnych zdarzeń oraz metody radzenia sobie z nimi.

 

Opracowanie procedur kryzysowych

Koordynacja działań kryzysowych

Szkolenia i symulacje zdarzeń

Strategie odbudowy wizerunku

Deweloper sieci TelCo

Obsługa sporu między udziałowcami

Producent piwa

Wsparcie spółki w procesie sądowym oraz sporze między udziałowcami

Dom maklerski

Przygotowanie strategii komunikacji kryzysowej

Firma homecare

Kordynacja komunikacji kryzysowej w Polsce i za granicą

Energia odnawialna

Kordynacja komunikacji kryzysowej na poziomie lokalnym oraz odbudowa zaufania do inwestycji

Identyfikujemy interesariuszy działających na szczeblu lokalnym i centralnym. Nawiązujemy relacje oraz wspieramy komunikację ze stowarzyszeniami reprezentującymi biznes, mediami, włądzami oraz trzecimi stronami włączonymi w dialog.

Pomagamy angażować i budować koalicje działające na rzecz uzyskania przychylności dla realizowanych projektów.

Identyfikacja interesariuszy

Programy angażowania interesariuszy

Badanie nastrojów społecznych

Monitoring legislacji

Deweloper

Koordynacja kontaktów z lokalnymi przedstawicielami władzy w procesie realizacji inwestycji, komunikacja do mieszkańców

Firma doradcza

Monitoring dyskusji dotyczących planowanej zmiany legislacyjnej

Firma farmaceutyczna

Program zaangażowania decydentów na szczeblu lokalnym i krajowym

Deweloper sieci

Program budowania poparcia, działanie na rzecz zbudowania silnej pozycji negocjacyjnej

Fundacja

Program budowania poparcia dla inwestycji

Sieć sklepów

Wsparcie komunikacji w regionie

Przygotowujemy kompleksowe opracowania badawcze, stanowiące podstawę skutecznego rozpoczęcia działań lub modyfikacji realizowanej strategii komunikacji.

Analizujemy sytuację rynkową, publikacje w mediach, działania konkurencji. Monitorujemy kwestie gospodarcze i legislacyjne, kluczowe dla działalności przedsiębiorstw.

 

Audyty medialne i analizy percepcji

Raporty o komunikacji marek i organizacji

Monitoring konkurencji

Monitorowanie dyskusji społecznych

Producent FMCG

Opracowanie raportu na temat działań Public Relations prowadzonych przez konkurentów

Usługi finansowe

Analiza percepcji wśród przedstawicieli mediów

Deweloper

Przedinwestycyjny audyt nastawienia lokalnej społeczności